måndag 10 oktober 2011

Älgjakt dag 1


Ann-Sofie hann inte sitta på pass länge innan han bara stod där. Två välriktade skott senare så låg han. Grattis till din första tjur! Och nu har min son fått en ny idol för Ann-Sofie hon är bäst på att jaga älg och hornen var coola. I övrigt så blir inte älgobsen att leka med då vi sett väldigt mycket älg första dagen.
Har även varit med Liska och spårat älg åt grannlaget. Det var en gammal ko som var påskjuten. Det fanns inget blod el.dyl. på skottplatsen eller efter spåret. Vi spårade henne ett bra tag och hon kom på 10 meters håll för vår passkytt men det var inget synligt fel på henne så hon fick leva vidare.
Fortsättning följer... Skitjakt på Er!

1 kommentar:

Lindsjö taxar sa...

Grattis till Ann-Sofie! Kul!